Giới thiệu

Hỗ trợ trực tuyến
0948.063.268
vutungthang.bg@gmail.com
KD1: 0948.053.268

Nhà Máy Xi Măng Vissai

31/01/2016 20:15

Tập đoàn Xi măng The Vissai là một Tập đoàn kinh tế ngoài quốc doanh lớn, sở hữu 5 nhà máy sản xuất.

Nhà máy xi măng

toàn cảnh nhà máy xi năng
Dịch vụ khác
BULONG - QUANG ANH
khuyến mại bu lông
khuyến mại đai ốc