Cột Viễn Thông Viettel

31/01/2016 10:33

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), là doanh nghiệp phát triển kinh tế cuer quốc phòng với 100% vốn nhà nước.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) chịu trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý, lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.

Cột viễn thông viettel
Trạm thu sóng Viettel
 
Dịch vụ khác
BULONG - QUANG ANH
khuyến mại bu lông
khuyến mại đai ốc