Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn

31/01/2016 13:33

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Dự án lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) khởi công ngày 23/10/2013.

nhà máy lọc dầu nghi sơn
Dịch vụ khác
BULONG - QUANG ANH
khuyến mại bu lông
khuyến mại đai ốc