Nhà Máy Xi Măng Vissai

31/01/2016 13:15

Tập đoàn Xi măng The Vissai là một Tập đoàn kinh tế ngoài quốc doanh lớn, sở hữu 5 nhà máy sản xuất.

Nhà máy xi măng

toàn cảnh nhà máy xi năng
Dịch vụ khác
BULONG - QUANG ANH
khuyến mại bu lông
khuyến mại đai ốc